2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Pan Paweł Bogdanowicz - Przewodniczący Rady Gminy Włocławek - oświadczenie majątkowe złożone zostało Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. Oświadczenie zostanie zamieszczone po przekazaniu Wójtowi Gminy Włocławek jego kopii przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski 24 czerwca 2016 r. przekazał kopię oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Włocławek.
Pobierz skan (733kB) pdf

Pani Sadowska Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Włocławek Pobierz skan (1674kB) pdf

Pan Błasiak Wiesław Pobierz skan (1550kB) pdf

Pan Brzeziński Jan Pobierz skan (1601kB) pdf

Pan Chojnacki Marcin Pobierz skan (1403kB) pdf

Pan Karkosik Tomasz Pobierz skan (1509kB) pdf

Pan Kwiatkowski Sławomir Pobierz skan (1577kB) pdf

Pan Lewandowski Zbigniew Pobierz skan (1763kB) pdf

Pani Łysiak Aleksandra Pobierz skan (1781kB) pdf

Pani Michalak Monika Pobierz skan (1688kB) pdf

Pan Nowok Janusz Pobierz skan (1571kB) pdf

Pani Olejniczak Wanda Pobierz skan (1521kB) pdf  

Pani Seklecka Danuta Pobierz skan (1689kB) pdf

Pan Spychalski Andrzej Pobierz skan (2299kB) pdf

Pan Wrocławski Bogusław Pobierz skan (1532kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (10 maja 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (10 maja 2016, 09:05:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (23 listopada 2016, 08:06:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1649