2010

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2010

Informacje jawne w zakresie finansów publicznych

Zarządzenie Nr.231/10 Wójta Gminy  Włocławek z dnia 20  lipca 2010 roku  w sprawie:  zrealizowania zasady jawności gospoarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za II kwartał [...]

Zarządzenie

Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.207/A/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie :zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010 [...]

metryczka