2009

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2009

Zarządzenie Nr 166/A/09 Wójta

Zarządzenie Nr 166/A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podnia do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 [...]

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr.210/10 Wójta Gminy  Włocławek z dnia 06  maja  2010 roku  w sprawie:  zrealizowania  zasady jawności  gospodarowania środkami  publicznymi  i podania do  wiadomości publicznej  informacji z wykonania budżetu za [...]

Zarządzenie Nr 181/A/09 Wójta

Zarządzenie Nr 181/A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 05 października 2009r. w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podnia do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 [...]

Zarządzenie Nr 147/A/09

Zarządzenie Nr 147/A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonywania budżetu za I kwartał 2009 [...]

metryczka