2005

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2005

Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2005

Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2005 rok w zakresie: - wykonania budżetu- kwoty zobowiązań wymagalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek- kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz [...]

Zarządzenie Nr 170/2006 Wójta

Zarządzenie Nr 170/2006Wójta Gminy Włocławekz dnia 11 marca 2006 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [...]

metryczka