Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Włocławek.


Typ: Rejestr
Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Włocławek
1.     Rejestr instytucji kultury prowadzi:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
Tel. 54 230 53 00
2.     Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamiesza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
3.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
a)     otwarty dostęp do zawartości rejestru;
b)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
5.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
6.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami) na podstawie załącznika do ustawy podlega
opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  należy dokonywać w kasie urzędu lub na konto:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział Włocławek
69 9550 0003 2001 0070 0711 0004

Odpis przesyła się wnioskodawcy w termonie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy  albo osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 
Rejestr instytucji kultury – stan na dzień 15.02.2019 r.
Księga rejestrowa nr 1 – Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie Pobierz skan... (62kB) pdf
Rejestr archiwalny - Pobierz PDF (60kB) pdf
Księga rejestrowa nr 2 – Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią
w Smólniku. Pobierz PDF (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włoclawek - Pani Ewa Braszkiewicz (27 października 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (27 października 2015, 13:23:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (13 lipca 2020, 15:11:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2639