Zewnętrzne

Zewnętrzne

Zewnętrzne

Omówienie kompleksowej kontroli finansowej Urzędu Gminy we Włocławku przeprowadzonej  w okresie od 20.01 do 26.03 2003 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową. [...]

metryczka