Obwieszczenia innych organów

Obwieszczenia innych organów

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 10518C Jedwabna - Warząchewka Nowa [...]

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Płock, dnia 29 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I EZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGOo wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego [...]

metryczka