Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

Zakres działania

Zakres działania komisji:Opiniowanie projektu Statutu Gminy Włocławek i zmiany do Statutu.Opiniowanie projektów aktów ustrojowych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Włocławek i zmian tych aktów ustrojowych. [...]

Skład osobowy

1. Brzeziński Jan - Przewodniczący2. Błasiak Wiesław3. Bogdanowicz Paweł4. Karkosik Tomasz 5. Kwiatkowski Sławomir6. Lewandowski Zbigniew7. Łysiak Aleksandra8. Michalak Monika 9. Nowok [...]

Protokoły

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 22.03.2018 r. [...]

metryczka