2013

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016

2013

Uchwała Nr XXII/207/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXII/207/13 RADY  GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 28 maja 2013 r.       w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXI/202/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXI/202/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 8 maja 2013 r.w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

Uchwała NR XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek

UCHWAŁA NR XX/184/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy WłocławekNa podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o [...]

Uchwała Nr XX/174/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XX/174/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: [...]

UCHWALA Nr XVlll/165/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.

UCHWALA Nr XVlll/165/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 19 grudnia  2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

metryczka