Zamówienia publiczne do kwoty 30 tyś. euro

Zamówienia publiczne do kwoty 30 tyś. euro

Informacja o udzieleniu zamówienia : Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Smólniku i Szkoły Podstawowej w Kruszynie

Informacja o udzieleniu zamówienia : Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami [...]

Zapytanie ofertowe : Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Smólniku i Szkoły Podstawowej w Kruszynie

Zapytanie ofertowe : Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś...”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek...”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek ...”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki wraz z infrastrukturą techniczną w m. Warząchewka Polska

„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki..."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+560 do km 2+450 [...]

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek w 2018 roku

Włocławek, dnia 22 czerwca 2018 r.  RBRiGK.271.14.2018       ZAPYTANIE OFERTOWE    Gmina Włocławek  wnosi o złożenie oferty  na niniejsze zapytanie ofertowe o wykonanie zadania pn. [...]

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM  I ZAGRANICZNY    Znak: ROR.271.1.29.2017   1.      Dane Zamawiającego: Gmina Włocławek z siedzibą ul. [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszynek Gmina Włocławek.

RBRiGK. 271.1.9.2017 ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT   Gmina Włocławek  z siedzibą przy ul. Królewieckiej 7, 87- 800 Włocławek  zaprasza  do składania ofert w postępowaniu  [...]

Informacja o udzieleniu zamówienia: Przebudowa ulicy Topazowej dł. 115 m w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Włocławek

Włocławek, dnia 29 marca 2017 r.    RBRiGK.271.1.1.2017       INFORMACJA     Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, „Przebudowa ulicy [...]

Zapytanie ofertowe: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gróbce”

Znak:   RBRiGK 271.1. 6. 2017    1.   Nazwa zadania: „Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Gróbce”. 2.   Dane Zamawiającego: Gmina Włocławek z siedzibą ul. Królewiecka [...]

Zaproszenie do składania ofert: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Wielki - Dąb Mały Gmina Włocławek”.

Włocławek, dnia 27  lutego  2017 r. RBR i GK. 271.1. 4.2017     ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT   Gmina Włocławek  z siedzibą przy ul .Królewieckiej 7 87- 800 [...]

Zaproszenie do składania ofert: „Dostawa wodomierzy wody zimnej i modułów radiowych dla Gminy Włocławek”.

Włocławek, dnia 24  lutego  2017 r. RBR i GK. 271.1.3.2017   ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT   Gmina Włocławek z siedzibą przy ul .Królewieckiej 7 87- 800 Włocławek zaprasza do [...]

Zaproszenie do składania ofert: „Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Włocławek”

Włocławek, dnia 24  lutego  2017 r. RBR i GK. 271.1.2.2017   ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT   Gmina Włocławek  z siedzibą przy ul .Królewieckiej 7 87- 800 Włocławek  [...]

Zapytanie ofertowe o nazwie zadania: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z korespondencją i paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym oraz...

ZAPYTANIE OFERTOWE   Znak: ROR.271.1.30.2016   1. Dane Zamawiającego: Gmina Włocławek z siedzibą ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławek tel. (54) 230-53-00 fax. (54) 230-53-53  e-mail: [...]

Zapytanie ofertowe o nazwie zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo”.

ZAPYTANIE OFERTOWE     Znak:   RBRiGK 271.1. 12. 2016      Nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo”.   1. Dane Zamawiającego: Gmina Włocławek z [...]

Zaproszenie do składania ofert: Przebudowę ulic Bratkowej, Sasankowej, Różanej, Fiołkowej i Konwaliowej w miejscowości Nowa Wieś gmina Włocławek w ramach zadania „Przebudowa dróg...

Gmina Włocławek  z siedzibą przy ul .Królewieckiej 7 87- 800 Włocławek  zaprasza  do składania ofert w postępowaniu przetargowym na   Przebudowę ulic Bratkowej,  Sasankowej, Różanej, Fiołkowej [...]

Zapytanie ofertowe: „Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi i utwardzeniem terenu przy Cmentarzu w Kruszynie na terenie Gminy Włocławek ”

ZAPYTANIE OFERTOWE   Znak: ROR.271.1. 9. 2016 „Budowa  drogi gminnej z zatokami postojowymi  i utwardzeniem  terenu przy Cmentarzu w Kruszynie na terenie Gminy Włocławek ”   1.  [...]

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym oraz realizowanie przekazów pocztowych dla Urzędu...

ZAPYTANIE OFERTOWE    Znak: ROR.271.1.23.2015   1. Dane Zamawiającego: Gmina Włocławek z siedzibą ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławek tel. (54) 230-53-00  fax. (54) 230-53-53  [...]

Remont chodnika wzdłuż drogi Kruszynek- Świętosław"

Włocławek, dnia 2015-05-05  RBRiGK 271.1.4.2015       Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z [...]

Remont klatki schodowej w budynku SPZOZ Gminy Włocławek- Ośrodek Zdrowia w Kruszynie.

Włocławek, dnia 2015-05-05  RBRiGK 271.1.3.2015       Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia [...]

Wybór wydawcy- dostawcy sześciu numerów gazety gminnej „ W Naszej Gminie” w 2015 roku o nakładzie 4 000 egzemplarzy każdy „.

Włocławek, dnia 2015.01.30 r.    Znak : RBRiGK 271.1.1.2015         Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 [...]

Wynik:budowa sieci wodociągowych Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo' - sieć wodociągowa w miejscowości Warząchewka Polska.

Włocławek, dnia 2014-10-20          RBRiGK  271.1.38.2014       Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu [...]

Wynik: budowa sieci wodociągowych Warząchewka Polska Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo , Modzerowo - sieć wodociągowa w miejscowości Warząchewka Polska.

Włocławek, dnia 2014-10-20      RBRiGK 271.1.37.2014       Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 [...]

Wynik: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej...

Włocławek, dnia 2014-09-24  RBRiGK 271.1.36.2014       Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia [...]

Rewitalizacja miejscowości Smólnik poprzez modernizację i remont chodników , miejsc postojowych oraz urządzenie terenów zielonych stanowiących miejsce rekreacji miejscowości Smólnik.

Włocławek, dnia 2014-08-08   RBRiGK 271.1.31.2014   Informacja    Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym  postępowaniu  zgodnie z art. 4 pkt. 8    ustawy z dnia 29 [...]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek

Włocławek, dnia 2014.05.29  r.    RBRiGK 271.1.25.2014       Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. [...]

„Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice”.

Włocławek, dnia 2014.04.10 r.    RBRiGK 271.1.16.2014     Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: Dot. zamówienia publicznego pn. ”Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Kruszyn - długości 230 mb ”

Włocławek, dnia 2014.01.17 r.    RBRiGK 271.1.49.2013.2014         Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pińczata długości 285 mb ”.

Włocławek, dnia 2014.01.17 r.    RBRiGK 271.1.48.2013.2014         Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna długości 400 mb ”

Włocławek, dnia 2014.01.17 r.    RBRiGK 271.1.47.2013.2014         Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej Mostki- Mursk etap III od km 0+126 do km 0+226"

Włocławek, dnia 2013.12.12     RBRiGK 271.1.45.2013     Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania:"Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn"

Włocławek, dnia 2013.12.03   Znak:  RBRiGK 271.1.44.2013      Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo -odcinek długości 300 mb - nawierzchnia tłuczniowa ".

Włocławek, dnia 2013.12.02      RBRiGK 271.1.43.2013     Informacja    Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Remont istniejącej wiaty na potrzeby gromadzenia odpadów oraz częściowy remont budynku świetlicy wiejskiej na cześć socjalno-biurową dla obsługi PSZOK w miejscowości ...

Włocławek, dnia 2013.11.21      Znak: RBRiGK 271.1.43.2013       Informacja        Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Remont istniejącej wiaty na potrzeby gromadzenia odpadów oraz częściowy remont budynku świetlicy wiejskiej na cześć socjalno-biurową dla obsługi PSZOK w miejscowości...

Włocławek, dnia 2013.11.19     Znak: RBRiGK 271.1.42.2013     Informacja      Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania:"Przebudowa obiektu miejscowości Pińczata".

Włocławek, dnia 2013.11.21     Znak: RBRiGK 271.1.41.2013     Informacja        Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna - nawierzchnia tłuczniowa długości 250mb Gmina Włocławek".

Włocławek, dnia 2013.09.09   Znak: RBRiGK 271.1.33.2013 Informacja          Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek"

Włocławek, dnia 2013.09.09   Znak: RBRiGK 271.1.32.2013          Informacja        Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Kruszyn - nawierzchnia tłuczniowa długości 70 mb Gmina Włocławek"

Włocławek, dnia 2013.08.28    RBRiGK 271.1.28.2013       Informacja    Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi Smólnik- Kosinowo- Stasio- Wistka Szlachecka- nawierzchnia tłuczniowa długości około 700 mb Gmina Włocławek".

Włocławek, dnia 2013.07.19    RBIiR 271.1.27.2013       Informacja    Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania: Dostawa mieszanki gruzu betonowego o wymiarach 0/63 mm przeznaczonego na wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na inwestycji "Przebudowa drogi Smólnik- Kosinowo- Stasio- Wistka...

Włocławek, dnia 2013.07.19      RBiiR 271.1.26.2013     Informacja        Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym  postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 [...]

metryczka