2013

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2013

UCHWAŁA NR XVII/158/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

UCHWAŁA NR XVII/158/12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 [...]

UCHWAŁA Nr XVII/157/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XVII/157/12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie:  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.                    [...]

UCHWAŁA Nr XVII/156/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr  XVII/156/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.                 [...]

UCHWAŁA Nr XVII/155/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XVII/155/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.                           [...]

metryczka