2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016

Uchwały budżetowe w 2012 roku

UCHWAŁA Nr XII/110/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.
UCHWAŁA Nr XII/110/12 Rady Gminy Włocławek z dnia28 marca 2012r.    w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2013 rok  funduszu sołeckiego    Na podstawie [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XIII/113/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIII/113/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XIV/122/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIV/122/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Włocławek za 2011 r.   [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XIV/123/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIV/123/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.    w sprawie: udzielenia  Wójtowi  Gminy Włocławek  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.     Na [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.
UCHWAŁA Nr XV/125/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XV/128/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.
UCHWAŁA Nr XV/128/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok. [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XV/130/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.
UCHWAŁA Nr XV/130/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia  2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XV/131/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.
UCHWAŁA Nr XV/131/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2013 – 2014 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej [...]  więcej»

UCHWAŁA Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.
UCHWAŁA Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie:  zaciągnięcia   zobowiązania  długoterminowego  na 2013  rok  na  realizację inwestycji [...]  więcej»


metryczka


Wytworzył: Kamil Wieczorek (2 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 września 2012, 08:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2901