2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016

Uchwały budżetowe w 2011 roku

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie zmian do budżetu na 2011 roku Pobierz

Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2012 rok funduszu sołeckiego.Pobierz

Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2010r. Pobierz

Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r. Pobierz
Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz

UCHWAŁA Nr VI/52/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz

UCHWAŁA Nr VI/53/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. Pobierz

UCHWAŁA Nr VII/57/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz

UCHWAŁA Nr VIII/74/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
UCHWAŁA Nr IX/77/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz

UCHWAŁA Nr IX/78/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020Pobierz 

UCHWAŁA Nr X/90/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011r. Pobierz
UCHWAŁA Nr X/92/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r.

Uchwała Nr X/92/2011 (Pobierz)

Załącznik nr.1 Dochody budżetowe

Załącznik nr.2 Wydatki budżetowe

Załącznik nr.3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2014

Załącznik nr.3a Zadania inwestycyjne w 2012r.

Załącznik nr.4 Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik nr.5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu...

Załącznik nr.6 Dotacje podmiotowe w 2012r.

Załącznik nr.7 Plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw ...

Załącznik nr.8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty ...

Załącznik nr.9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji ...

Załącznik nr.10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji ...


UCHWAŁA Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012-2020.

Pobierz Uchwałę (370kB) BIP - Gmina Włocławek Pobierz Załączniki (1407kB) BIP - Gmina Włocławek

metryczka


Wytworzył: Kamil Wieczorek (2 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 września 2012, 08:22:04)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 września 2012, 08:36:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2894