2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”

Kruszyn, dnia 22 listopada 2012 r.


ZSK:0114/89/12AN.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z p. zm.) w imieniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła” wybrana została oferta firmy: Centrum Komputerowe Marcin Łazarski ul. Planty 51; 87-810 Włocławek z ceną brutto 168.900 PLN.

W imieniu Zamawiającego


(-)mgr Andrzej Nowacki - Dyrektor

metryczka


Wytworzył: mgr Andrzej Nowacki - Dyrektor (23 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (23 listopada 2012, 11:20:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959