2012

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”

Kruszyn, dnia 22 listopada 2012 r.ZSK:0114/89/12AN.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z p. zm.) w imieniu Zespołu Szkół z [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego „ Czas na aktywność”

Włocławek, dnia 2012-07-16    Znak: GOPS.EFS. 271.1.1.2012      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej      dot. postępowania o zamówienie publiczne  [...]

metryczka