Postanowienia środowiskowe

Postanowienia środowiskowe

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie o nałożeniu na Mazovia Energy Resources Sp z o.o. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie [...]

metryczka