Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania...

Włocławek, dnia 10 lipca 2014 r.    SG.6220.12.2014 OBWIESZCZENIE      Na podst. art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910 ...

Włocławek, dnia 10 lipca 2014 r.    SG.6220.12.2014   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania  Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach, Gmina Włocławek"

RBIiR.6220.4.2013.AK           Obwieszczenie  Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie zakończenia  postępowania  administracyjnego      Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2013-05-23      RBIiR.6220.4.2013.AK       Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR.6220.4.2013.AK       Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego

Włocławek, 2013-05-21  RBIiR.6220.1.2012.2013.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego    Na podstawie art. 49  ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR.6220.2.2013.AKObwieszczenieWójta Gminy Włocławekz dnia 21 maja 2013 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Włocławek, 2012-11-22RBIiR.6220.1.2012.AKObwieszczenieWójta Gminy Włocławekw sprawie zakończenia postępowania administracyjnegoi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach          Na podstawie art. 49 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie: udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2012-11-02RBIiR.6220.6.2012.AKObwieszczenie Wójta Gminy Włocławek          Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Włocławek, 2012-11-02RBIiR.6220.6.2012.AKObwieszczenie Wójta Gminy Włocławek         Wójt Gminy Włocławek, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Melioracja gruntów rolnych – Kruszyn III”

Włocławek, 2012-10-16RBIiR.6220.1.2012.AKObwieszczenie Wójta Gminy Włocławek         Wójt Gminy Włocławek, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2012-10-04     RBIiR.6220.1.2012.AK           Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku o odstąpieniu od [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydanego postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2012-10-04     RBIiR.6220.1.2012.AK     Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydanego postanowienia           o odstąpieniu od [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2012-10-04      RBIiR.6220.1.2012.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydanego postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2012-10-04      RBIiR.6220.1.2012.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wydanego postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2012r.

Włocławek, 2012-05-25 RBIiR.6220.4.2012.AK    OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru [...]

metryczka