UCHWAŁA Nr XVII/163/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/163/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zmianami: z 2011 r. Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 205, poz. 1211, Dz. U. Nr 208, poz. 1241, Dz. U. Nr 209, poz. 1244)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

Czytaj całość (1030kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:35:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 934