UCHWAŁA Nr XVII/162/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/162/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie:  nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami:  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,        poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje : 

§ 1.  Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Dąb Mały:
1. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 73                        -   ul. Dębowa
2. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 21                        -   ul. Sosnowa
3. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 38/11                   -   ul. Wierzbowa
4. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 115/12                 -   ul. Lipowa
5. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 36/2                     -   ul. Topolowa
6. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 66/2                     -   ul. Bukowa
7. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 131                      -   ul. Brzozowa
8. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 118/11                 -   ul. Świerkowa.

§ 2.  Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Dąb Polski:
1. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działek 104/22, 104/23, 104/24, 104/25, 104/26, 104/27, 104/28, 104/29, 104/30, 104/31, 104/32 i 85/3 -  ul. Irysowa.

Czytaj całość (289kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:19:44)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:44:20)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1140