UCHWAŁA Nr XVI/144/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/144/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r. 
 
w sprawie:  nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek .
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, ze zmianami:  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje :
 
§ 1  Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Dąb Mały:
  1. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 73       -   ul. Dębowa
  2. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 21       -   ul. Sosnowa
  3. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 38/11  -   ul. Wierzbowa
  4. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 115/12 -   ul. Lipowa 
  5. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 36/2    -   ul. Topolowa 
  6. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 66/2    -   ul. Bukowa 
  7. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 131     -   ul. Brzozowa 
  8. dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 118/11-   ul. Świerkowa. 
§ 2  Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Dąb Polski:
1) dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działek 104/22, 104/23, 104/24, 104/25, 104/26, 104/27, 104/28, 104/29, 104/30, 104/31, 104/32 i 85/3 -  ul. Irysowa .
  
§ 3  Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Dąb Wielki:
1) dla drogi oznaczonej geodezyjnie nr działki 349 -  ul. Sosnowa.
 
§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.                
 
§ 5 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek. 

Pobierz skan uchwały (138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:42:05)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:47:40)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1299