Ogłoszenia dot. nieruchomości

Ogłoszenia dot. nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK - przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK                     Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK                              Działając na podstawie art. [...]

Informacja Wójta Gminy Włocławek w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , najmu i dzierżawy w 2012 r.

WÓJT   GMINY   WŁOCŁAWEK informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r .o  gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zmianami [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub wydzierżawienia w 2012 r.

Zarządzenie Nr 62/2012Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży,   najmu  lub wydzierżawienia w 2012 r.Pobierz Zarządzenie [...]

metryczka