Oferta pracy Nr 2/2011

Oferta pracy Nr 2/2011 

Włocławek, dnia 02.05.2011 r.

ROR.210.2.1.2011

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7

Specjalista d/s administracyjno – finansowych

przy realizacji projektu pn. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-252/09-00 z dnia 20 sierpnia 2010 roku) Wymiar czasu pracy – ¾ etatu.Zatrudnienie na czas określony – na czas realizacji projektu do 31.05.2012 r. Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Czytaj całość...
Data wprowadzenia informacji 2011-05-02 12:31:56 Informację zaktualizowano 2011-05-02 13:11:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (2 maja 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023