Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek. Stanowisko do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek...

Włocławek, dnia 10 kwietnia 2019 r. 
 
ROR.210.1.2.2019
 
Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek. 
 
            Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej 
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
 Urzędu Gminy Włocławek 
w wymiarze 1 etatu. 
 
1. Niezbędne wymagania kandydatów:
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej  w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj całość... (812kB) pdf

Kwestionariusz osobowy (77kB) plik

Oświadczenie (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (11 kwietnia 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (11 kwietnia 2019, 14:22:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604