Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko do spraw przygotowania, realizacji i rozliczenia technicznego inwestycji w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

Włocławek, dnia 18 marca 2019 r. 
 
ROR.210.1.1.2019
 
Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek. 
 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
Stanowisko do spraw  przygotowania, realizacji i rozliczenia technicznego inwestycji 
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
 Urzędu Gminy Włocławek 
w wymiarze 1 etatu. 
 
 
1. Niezbędne wymagania kandydatów:
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Dodatkowe wymagania:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) komunikatywność;
3) samodzielność;
4) zaangażowanie;
5) wysoka kultura osobista;
6) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
7) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
8) dyspozycyjność;
9) nieposzlakowana opinia;
10) prawo jazdy kat. B.

Czytaj całość... (1373kB) pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody (18kB) word

Kwestionariusz (77kB) plik

Klauzula informacyjna (609kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (20 marca 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (20 marca 2019, 13:02:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533