Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek (nabór ponowny). Stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze 1/2 etatu.


Włocławek, dnia 10 czerwca 2016 r.
 
SG.210.1.2.2016
 
Ogłoszenie naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek
/ nabór ponowny /.

 
            Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek
w wymiarze ½ etatu.

 
1. Niezbędne wymagania kandydatów:
 
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek;
5) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku do spraw księgowości podatkowej;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia.
 
2. Dodatkowe wymagania:
 
1) umiejętność pracy w zespole;
2) komunikatywność;
3) samodzielność;
4) zaangażowanie;
5) wysoka kultura osobista;
6) doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej;
7) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
8) dyspozycyjność.

Czytaj całość... (1199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (10 czerwca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (10 czerwca 2016, 12:16:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884