Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek. Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i robót publicznych.

Włocławek, dnia 09.04.2015 r.  
 
ROR.210.2.3.2015
  
 
Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek 
 
 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i robót publicznych 
 
 
   1. Niezbędne wymagania kandydatów:  
1) Wykształcenie wyższe,
2) Obywatelstwo polskie, 
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na Stanowisku ds. gospodarki komunalnej i robót publicznych,
5) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
   
2. Dodatkowe wymagania kandydatów:
1) Komunikatywność, 
2) Umiejętność pracy w zespole,
3) Zaangażowanie,
4) Samodzielność,
5) Wysoka kultura osobista,
6) Doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku,
7) Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
8) Dyspozycyjność,
9) Mile widziana znajomość języków obcych oraz posiadania prawa jazdy.

 3. Zadania wykonywane na stanowisku:                                           
1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją robót publicznych na terenie Gminy Włocławek.
2) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
3) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni, parków i skwerów.
4) Prowadzenie spraw z zakresu zadrzewień i zakrzewień.
5) Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami budynków komunalnych, świetlic, klubów, zabytków, szkół, przystanków autobusowych itp.
6) Przestrzeganie i realizowanie zapisów ustawy o opłacie skarbowej. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Czytaj całość... (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (15 kwietnia 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (15 kwietnia 2015, 19:17:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1809