Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek. Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Włocławek, dnia 09.04.2015 r.  
 
ROR.210.2.2.2015
  
 
Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek 
 
 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa 
 
 
   1. Niezbędne wymagania kandydatów:  
1) Wykształcenie wyższe,
2) Obywatelstwo polskie, 
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na Stanowisku ds. ochrony środowiska
i rolnictwa,
5) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
    2. Dodatkowe wymagania kandydatów:
1) Komunikatywność, 
2) Umiejętność pracy w zespole,
3) Zaangażowanie,
4) Samodzielność,
5) Wysoka kultura osobista,
6) Doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku,
7) Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
8) Dyspozycyjność,
9) Mile widziana znajomość języków obcych oraz posiadania prawa jazdy.
 3. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wykonywania obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
2) Nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wykonywania obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
3) Sprawowanie nadzoru i kontroli działalności spółek wodnych.
4) Organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych w przypadku powodzi i zobowiązanie ich do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów zabezpieczających.
5) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (15 kwietnia 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (15 kwietnia 2015, 19:12:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064