Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. prowadzenia kasy Urzędu.

Włocławek, dnia 01.04.2015 r.  
 
ROR.210.2.1.2015
  
 
Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek 
 
 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  
Stanowisko ds. prowadzenia kasy Urzędu 
 
 
   1. Niezbędne wymagania kandydatów:  
1)      Wykształcenie co najmniej średnie,
2)      Obywatelstwo polskie, 
3)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na Stanowisku ds. prowadzenia kasy Urzędu,
5)      Brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
    2. Dodatkowe wymagania kandydatów:
1)      Komunikatywność, 
2)      Umiejętność pracy w zespole,
3)      Zaangażowanie,
4)      Samodzielność,
5)      Wysoka kultura osobista,
6)      Doświadczenie zawodowe  w zakresie obsługi kasy,
7)      Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
8)      Dyspozycyjność,
9)      Mile widziana znajomość języków obcych oraz posiadania prawa jazdy.
 3. Zadania wykonywane na stanowisku:
1)      Obsługa kasy zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Gminy Włocławek uregulowaniami wewnętrznymi, polegająca m.in. na:
-        przyjmowaniu wpłat;
-        dokonywaniu wypłat;
-        bieżącym sporządzaniu ewidencji szczegółowej (raportów kasowych);
-        pobieraniu i odprowadzaniu gotówki do banku;
-        prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania.
2)      Wykonywanie innych czynności służbowych, wynikających z przepisów dotyczących danego stanowiska pracy.
3)      Bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepisów, dotyczących wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.
4)      Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia się.

Czytaj całość... (370kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (1 kwietnia 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (1 kwietnia 2015, 15:31:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1145