Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBRiGK.630.2.2020.DZ z dnia 22.01.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBRiGK.630.2.2020.DZ z dnia 22.01.2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpieliskowego obejmujący kąpielisko miejskie nna jeziorze Wikaryjskim o [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek    Wójt Gminy Włocławek na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

RBRiGK.6733.1.2015.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójt Gminy Włocławek z dnia 18.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie kanalizacji sanitarnej...

RBRiGK.6733.11.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego             Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie sieci wodociągowej...

RBRiGK.6733.10.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego             Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie sieci wodociągowej...

RBRiGK.6733.9.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 07.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie linii kablowej SN-15 kV

RBRiGK.6733.7.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 07.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 06.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie linii kablowej...

RBRiGK.6733.5.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 06.08.2014 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie kanalizacji sanitarnej przewidzianej...

RBRiGK.6733.11.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego             Na podstawie [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie sieci wodociągowej przewidziane...

RBRiGK.6733.10.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego             Na podstawie [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na...

RBRiGK.6733.9.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04.08.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 02.07.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBRiGK.6733.8.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 02.07.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBRiGK.6733.7.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 08.05.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBRiGK.6733.5.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 08.05.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBRiGK.6733.6.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Urząd Gminy Włocławek z siedzibą we Włocławku ogłasza ustny otwarty przetarg / licytację/ na samochód pożarniczy Jelcz model 004

O B W I E S Z C Z E N I E URZĄD  GMINY  WŁOCŁAWEK    z siedzibą we  Włocławku ul. Królewiecka 7 nr telefonu  54 230-53-00 ogłasza                 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.04.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RRiGK.6733.3.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 10.04.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego             Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14.01.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RRiGK.6733.6.2013.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 14.01.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14.10.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RRiGK.6733.6.2013.2014.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 14.10.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 27.11.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBRiGK.6733.5.2013.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 27.11.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 01.10.2013 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego.

RBRiGK.6733.4.2013.ŁKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 01.10.2013 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16.08.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej.

RBIiR.6733.7.2012.2013.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16.08.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego       Na podstawie art. 53 ust. 1  [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i remoncie istniejącej...

RBRiGK.6733.4.2013.AK         OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania  administracyjnego        Na podstawie art. 53 [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty...

Wykaz osób prawnych  i fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,  którym  w  zakresie  podatków  i  opłat  udzielono  ulg, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 09.05.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.2.2013.ŁK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 09.05.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

RBIiR. 6730.82.2012.AK     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 stycznia 2013 r.                Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy.

  RBIiR. 6730.82.2012.AK     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy      [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn. „Melioracja gruntów rolnych - Kruszyn III”

RBIiR. 6730.92.2012.AK OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 23 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy.

RBIiR. 6730.92.2012.AK     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy        [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 11.01.2013 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

  RBIiR.6733.10.2012.ŁK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 11.01.2013 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Włocławek uchwały Nr XVII/161/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Włocławek, dnia 10 stycznia.2013 r. RBIiR.6722.1.4. 2013.MM O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk

Włocławek, dnia  10 stycznia 2013 r.  RBIiR.6722.1.3.2013.MMO B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Włocławeko przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 08.01.2013 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.7.2012.ŁK  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 08.01.2013 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego  Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

RBIiR. 6730.82.2012.AKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 61§ 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

RBIiR. 6730.82.2012.AKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61§ 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

RBIiR. 6730.92.2012.AKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  Zgodnie z art. 61§ 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

RBIiR. 6730.92.2012.AKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 10 grudnia 2012 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61§ 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach w Józefowie

RBIiR.6733.10.2012.ŁKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 28.11.2012 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupkowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV typu STSuz4

RBIiR.6733.9.2012.ŁKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 28.11.2012 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 26.10.2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.8.2012.ŁKOBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 26.10.2012 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.7.2012.ŁK   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 01.10.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.6.2012.ŁK   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek: z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RBIiR. 6733.6.2012.AK       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego

Włocławek, 2012-09-20  RBIiR.6220.6.2012.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego               Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Włocławek, 2012-09-20  RBIiR.6220.6.2012.AK     Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku o uzgodnienie warunków [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie ponownego wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Włocławek, 2012-09-17      RBIiR.6220.1.2012.AK     Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie ponownego wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji

Włocławek, 2012-09-14  RBIiR.6220.1.2012.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji             Na podstawie art. 49  ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek: o uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Pińczata.

Włocławek, 2012-09-20   RBIiR.6220.6.2012.AK     Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 września 2012 r.              Wójt Gminy [...]

Obwieszczenie: Sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki STAR 244L

OBWIESZCZENIEURZĄD GMINY WŁOCŁAWEKz siedzibą we Włocławku ul. Królewiecka 7nr telefonu 54 230 53 00  na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczy  marki  STAR   244L  o nr rejestracyjnym WLCF278, data [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławekz dnia 04 września 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR. 6733.6.2012.AK   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 04 września 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR. 6733.5.2012.AK/Z   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego      Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 19 lipca 2012r. RBIiR.6220.4.2012.AK

Włocławek, 2012-07-19  RBIiR.6220.4.2012.AK Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego      Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 lipca 2012r.RBIiR.6220.4.2012.AK

Włocławek, 2012-07-18 RBIiR.6220.4.2012.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek      Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z 18 lipca 2012r. RBIiR.6220.4.2012.AK

Włocławek, 2012-07-18  RBIiR.6220.4.2012.AK   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.4.2012.ŁK OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

RBIiR. 6733.2.2012.AK   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego    Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 05.06.2012 r.

RBIiR.6733.4.2012.ŁK   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 05.06.2012 r.  w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 28.05.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR. 6733.3.2012.AK   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego             Na podstawie art. 53 ust. 1  [...]

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

RBIiR.6220.4.2012.AK       Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego      Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 25.05.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Włocławek, 2012-05-25  RBIiR.6220.4.2012.AK   Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego      Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Włocławek, 2012-05-24    RBIiR.6730.32.2012.AK       Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zakończenia postępowania [...]

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.

  O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 kwietnia 2012 r.w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.      Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    RBIiR.6220.1.2012.AK Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z 19 marca 2012r.

RBIiR.6220.1.2012.AK   Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego             Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBIiR. 7331-115/09/10/2012   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego             Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2011 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławekz dnia 29 grudnia 2011 r.              Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.6220.8.2011.AK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 11 października 2011 r.w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 6733.11.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 6733.11.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 10 października 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 6733.10.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 6733.10.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 10 października 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.6733.7.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.6733.7.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 19 września 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, 2011-09-13 RBIiR.6220.8.2011.AK

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek, 2011-09-13RBIiR.6220.8.2011.AK ObwieszczenieWójta Gminy Włocławekz dnia 13 września 2011 r.         Wójt Gminy Włocławek, działając na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6220.6.2011.AK

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6220.6.2011.AK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 12 września 2011 r.w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6220.8.2011.AK

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6220.8.2011.AK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 września 2011 r.w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6733.8.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6733.8.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 06 września 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnegoi wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6733.9.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6733.9.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 06 września 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6733.7.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6733.7.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 16 sierpnia 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. 53 ust. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy    OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 6733.9.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 6733.9.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia19 sierpnia 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6733.8. 2011

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6733.8.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia19 sierpnia 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6220.7.2011. AK

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6220.7.2011.AK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 12 sierpnia 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6220.7.2011.AK

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR.6220.7.2011.AK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 12 sierpnia 2011 r.w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczyoraz do Państwowego Powiatowego Inspektora [...]

RBIiR.6733.4.2011

RBIiR.6733.4.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 07 czerwca 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1  [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK RBIiR.6733.6.2011

RBIiR.6733.6.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 01 lipca 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 01 lipca 2011 r.

RBIiR.6733.5.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 01 lipca 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6733.4.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy   RBIiR.6733.4.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 07 czerwca 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.6733.5.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.6733.5.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 17 maja 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławekz dnia 12 maja 2011 r. Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 01/11

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 01/11 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 03 marca 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.6733.1.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.6733.1.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 03 marca 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.6733.3.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.6733.3.2011 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 08 marca 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 15/10/11

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 15/10/11 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 31 stycznia 2011 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnegoi wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 –01/11

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 –01/11 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 31 stycznia 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 14/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 14/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 15/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 15/10  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 14/ 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 14/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 09 listopada 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 12/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 12/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 10 listopada 2010 r.w sprawie wydanych postanowień       Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 13/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 13/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 10 listopada 2010 r.w sprawie wydanych postanowień       Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 11/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 11/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie zakończenia  postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 14/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 14/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 11/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 11/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 08 października 2010 r.w sprawie wydania postanowienia przezKujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 13/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 13/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 15 października2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 12/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 12/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 15 października2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego          Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 11/09/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 11/09/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 października 2010 r.w sprawie wydanego postanowienia       Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 11/09/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 11/09/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 23 sierpnia 2010 r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 08/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 08/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 16 września 2010 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnegoi wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 06/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 06/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 15 września 2010 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnegoi wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.7624-11/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.7624-11/10 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2010 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.7332-07/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.7332-07/10 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie_23_07_2010.pdf Data [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 08/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 08/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 15 lipca 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 06/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 06/10  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 15 lipca 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 05/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 05/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 31 maja 2010 r.w sprawie wydanych postanowień Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 05/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 05/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 31 maja 2010 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 01 /10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 01/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnegoi wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 01/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 01/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie wydanych postanowień Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 01/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 01/10  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego            Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 02/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 02/10   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego            Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek, dnia 20 stycznia 2010 r

Obwieszczenie Wójta Gminy  Włocławek, dnia  20 stycznia  2010 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 11/09/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 11/09/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 19 stycznia 2010r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 11/09/10

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 11/09/10 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 04 stycznia 2010 r.w sprawie wydanych postanowień       Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 [...]

RBIiR. 7332 – 11/09

RBIiR. 7332 – 11/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego            Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 10/09

Obwieszczenie Wójta Gminy  RBIiR. 7332 – 10/09 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 07 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 14/09

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 14/09  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 23 listopada 2009 r.       Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek dnia 22.06.2009r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek dnia 22.06.2009r. Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek           Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. [...]

Obwieszczenie RBIiR.7332-10/09 z 8 maja 2009r.

Obwieszczenie RBIiR.7332-10/09 z 8 maja 2009r.  Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z przewodem tłocznym i studnią rozprężną i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś dz. Nr [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, dnia 07 kwietnia 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek, dnia 07 kwietnia 2009 r. RBIiR. 7332 – 03/09 OBWIESZCZENIE       Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek WłocławWłocławek, dnia 08 kwietnia 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  WłocławWłocławek, dnia 08 kwietnia  2009 r. RBIiR. 7331.-72/08/09 OBWIESZCZENIE       Na podstawie art. 91 § 3 w związku z art. 89 ustawy z dnia  14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, 17 marca 2009 r. RBIiR.7624-24/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek, 17 marca 2009  r.RBIiR.7624-24/09 OBWIESZCZENIE          Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, 17 marca 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek, 17 marca 2009  r.RBIiR.7624-23/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, 17 marca 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek, 17 marca 2009  r.RBIiR.7624-25/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR.7624/22/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR.7624/22/09 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Włocławekz dnia 06 lutego 2009 roku. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 04/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 04/09 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Włocławekz dnia 09 lutego 2009 r. Na podstawie art. 53 § 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z 2009-01-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Pana Stanisława Wojciechowskiego Energia Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z 2009-01-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie: [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, dnia 16 grudnia 2008 r. RBIiR. 7331 – 114/08

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Włocławek, dnia 16 grudnia 2008 r. RBIiR. 7331 – 114/08 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 § 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 [...]

OBWIESZCZENIE - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kruszyn, Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościachKruszyn, Nowa Wieś  Włocławek, 30 lipiec 2008 r. RBIiR.7624 /17/ 4/2008 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1, art. 46 ust.3 i art. 46a [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z 2008-07-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U.z 2004 Nr 261 poz. 2603 – tekst jednolity / podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy w roku 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażylub dzierżawy w roku 2006  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U.z 2004 Nr 261 poz. [...]

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzjiśrodowiskowej  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażylub dzierżawy  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U.z 2004 Nr 261 poz. 2603 – tekst [...]

metryczka