2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RBIiR 5541-1/33/2010

Włocławek, 29.12.2010 r.
RBIiR 5541-1/33/2010

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Włocławek , ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r “Prawo zamówień publicznych” . (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na:
„ Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych ,  usuwanie oblodzeń i uszarstnianie na terenie Gminy Włocławek w roku 2011

W w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane dla STREF  I, II, III jako najkorzystniejsze i niepodlegające odrzuceniu następujące oferty  . 

Strefa I teren Kruszyna i okolic ( sołectwa: Dobra Wola, Gróbce, Koszarowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, Kolonia Debice, Łagiewniki, Markowo, Nowa Wieś, Poddębice, Smólsk ) wybrana została oferta nr 1 Wykonawcy : Usługi Transportu Ciężarowego Ewa Maślanka
Łagiewniki 33 , 87-853 Kruszyn
z ceną wykonania zamówienia
- usuwanie oblodzen 267,50 zł /roboczogodzinę
- uszarstnianie jezdni 374,50 zł/ roboczogodzinę

Strefa II – teren Warząchewek i okolic ( sołectwa: Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata )wybrana została oferta nr 1 Wykonawcy  :
Usługi Transportu Ciężarowego Ewa Maślanka
Łagiewniki 33 , 87-853 Kruszyn
z ceną wykonania zamówienia
- usuwanie oblodzen 267,50 zł /roboczogodzinę
- uszarstnianie jezdni 374,50 zł/ roboczogodzinę
Ponadto w postępowaniu na Strefę I i II  zadania nie zostały złożone inne oferty.

Strefa III- teren Smólnik i okolic ( sołectwa: Józefowo, Kosinowo, Ładne, Mursk, Modzerowo, Skoki Duże, Smólnik, Telążna Leśna, Dąb Mały ) wybrana została oferta nr 2 Wykonawcy
Firma Handlowo- Usługowa s.c.
R. Jaroszewski, B. Jaroszewska
Smólnik 33, 87-815 Smólnik
z ceną wykonania zamówienia
- odśnieżanie drogi  214,00 zł/roboczogodzinę
- usuwanie oblodzen 374,50 zł/roboczogodzinę
- uszorstnienie jezdni 321,00 zł/roboczogodzinę
 Ponadto w postępowaniu na Strefę III zadania nie zostały złożone inne oferty.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i żadne oferty nie zostały odrzucone .
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100%.
Wybrani Wykonawcy otrzymali największą liczbę punktów i uzyskali w kryterium oceny ofert  100 pkt.
Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (4 stycznia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 listopada 1999, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374