2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/22 /10

Informacja o wyniku przetargu 

Włocławek, dnia 17.08.2010 r.


Znak: RBIiR 5541-1/22 /10


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/22/2010 prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 roboty budowlane pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Smólniku”


1.Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) informuje , iż w przeprowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę: Zakład Budowlany Waldemar Boś –Spółka z o.o. ul. Zielna 43 A, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia: 1 721 066,47 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.


2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:


Oferta nr 1 ( złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD-GOST: Spółka z o.o. ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 82,02 pkt.


Oferta nr 2 ( złożona przez HYDROPOL Spółka z o.o. ul.Targowa 10 b, 09-500 Gostynin ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 81,88 pkt.


Oferta nr 3 ( złożona przez „WIKSBUD „ Spółka z o.o. ul. Okrzei 7 , 87-600 Lipno ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 90,41 pkt.


Oferta nr 4 ( złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano- Instalacyjna „ REMBUD” Spółka z o.o. ul. Kruszyńska 1 b , 87-800 Włocławek ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 85,42 pkt.


Oferta nr 6 ( złożona przez Zakład Usługowo- Handlowy „ WIGMA” Spółka z o.o. ul. Walecznych 16 m 9 , 09-409 Płock ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 77,16 pkt.


Oferta nr 7 ( złożona przez „BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Spółka z o.o. ul.Płocka 44 a , 09-500 Gostynin ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 82,07 pkt.


Oferta nr 8 ( złożona przez Przedsiębiorstwo „ BUDOMEX” Spółka z o.o. ul. Baśniowa 8/10 , 87-800 Włocławek ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 88,24 pkt


Oferta nr 9 ( złożona przez Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp.j. ul. Budowlana 3 , 87-600 Lipno ). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 92,08 pkt.


3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (17 sierpnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 sierpnia 2010, 14:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087