2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku postępowania Znak: RBIiR 5541-1/14 /10

Włocławek, dnia  27.05.2010 r.

Znak: RBIiR 5541-1/14 /10

Informacja
o wyniku postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/14/2010 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na roboty budowlane na „Przebudowa drogi gminnej o długości 870 mb Ładne- Włocławek – miejscowość Józefowo – nawierzchnia asfaltowa  „

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę firmy :    Zakład Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno z ceną wykonania zamówienia 105 536,10  zł brutto .
Powyższa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i niepodlega odrzuceniu.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (31 maja 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 maja 2010, 14:44:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767