2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/29/2009

Włocławek, dnia 08.12. 2009r.

Znak RBIiR 5541-1/29/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
====================================

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/29/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) ,  którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00  zł na sfinansowanie deficytu „

         Gmina Włocławek  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00  zł na sfinansowanie deficytu „
Wpłynęła 1 ważna oferta :

KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek

za kwotę ofertową :
Kwota kredytu – 1.300.000,00 zł
Marża bankowa 2,5 %
Oprocentowanie kredytu w skali roku 6,69 %
Jednorazowa prowizja bankowa 0,1 % kredytu
cena kredytu (koszt kredytu)   : 163 857,84  PLN
Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt
Ilość ofert złożonych  - 1
Wykluczono z postępowania - 0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0

metryczka


Wytworzył: Referat (8 grudnia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (8 grudnia 2009, 14:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925