2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/14/2009

Włocławek, dnia  10.06.2009    r.

Znak RBIiR 5541-1/14/2009


Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/14/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami )  „Roboty budowlane – remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla programu „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (plac zabaw, boisko)”
     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „ LUX-DOM” Spółka z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia : 444.056,20 zł brutto  zł  brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Zbigniew Wysocki Zakład Remontowo- Budowlany „WZ” ul. Mickiewicza 23, 87-890 Lubraniec Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ) .

Oferta nr 2 : Józef Sławianowski - Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH  ul. Budowlanych 5/12 , 87-800 Włocławek  . Wykonawca spełniała warunki udziału w postępowaniu w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert ( ceny) – 89,65 pkt.

Oferta nr 3 : Tadeusz Walczak - FIRMA BUDOWLANA „ DOMEX” Ul. Toruńska 136B, 87-802 Włocławek Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ) .

Oferta nr 4 : Marek Ciechurski - Zakład Instalacyjno- Budowlany ul. M. Dąbrowskiej 24, 87-800 Włocławek . Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 .

Oferta nr 5 : Kazimierz Mastalerski - PPHU „ KOM-BUD” ul. Ptasia 2, 87-800 Włocławek Wykonawca spełniała warunki udziału w postępowaniu w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert ( ceny) – 88,00 pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (17 czerwca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 czerwca 2009, 14:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1036