2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/15/2009

Włocławek, dnia  28.05.2009r.

Znak RBIiR 5541-1/15/2009


Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/15/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) ,  którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na : Przebudowa drogi gminnej o długości 1600 m  w miejscowości Ładne- Józefowo – nawierzchnia asfaltowa  od km 2+100 do km 3 +700 „
     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG Spółka z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia : 147.424,80  zł  brutto  . Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
Oferta nr 1– Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś , ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktacje w jedynym kryterium oceny ofert ( cena) – 95  pkt. 

Oferta nr 2- Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno  – Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktacje w jedynym kryterium oceny ofert ( cena) – 90,9  pkt. 

metryczka


Wytworzył: Referat (29 maja 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (29 maja 2009, 14:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822