2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/12/ 2009

Włocławek, dnia 12.05.2009   r.

Znak RBIiR 5541-1/12/ 2009

Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/12/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) ,  którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Polski- Nowa Wieś ”od km 1+743 do km 3+043 .

   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje , iż w przeprowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Usługi Transportowo- Drogowe ORZECH Robert Piotr Orzechowski ul. Zielona 13, 87-820 Kowal za cenę wykonania zamówienia : 115.189,84 zł brutto.Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (20 maja 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (20 maja 2009, 14:11:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 844