2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu: Znak RBIiR 5541-1/10/2009

Włocławek, dnia 22.04.2009   r.

Znak RBIiR 5541-1/10/2009


Informacja o wyniku przetargu


dot. postepowania o zamówienie publiczne RBIiR 5541-1/10/2009 prowadzonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego  , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 206 000  euro na zamówienie pod nazwą : „Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek ”
     

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy:  OLTECH Grupa SBS Spółka z o.o. ul. Celulozowa 3A, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia : 303.815,50 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:

Oferta nr 1 ROTO-POL Tomasz Cichecki Wola  Grzybkowa 25 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki – Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ).

Oferta nr 2 – Firma BEHRENDT – Grupa SBS ul. Batalionów Chłopskich 24, 87-300 Brodnica- spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert ( ceny) – 90 pkt.

Oferta nr 3 – PHU HaWeX– Wiesław Chrzanowski ul. Radziejowska 4a, 87-890 Lubraniec - spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert ( ceny) – 80 pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (24 kwietnia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 kwietnia 2009, 13:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868