2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu.

Włocławek, dnia 27.02.2009 r.

Znak: RBIiR 5541-1/3/2009

Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/3/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na „Przebudowa drogi gminnej o długości 500 m w miejscowości Markowo – nawierzchnia asfaltowa „

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe KASPOL Katarzyna Olejnik 88-300 Mogilno , Olsza 3 z ceną wykonania zamówienia : 58 712,50 brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 

metryczka


Wytworzył: Referat (2 marca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 marca 2009, 13:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775