2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 27.02.2009 r.

Znak: RBIiR 5541-1/5/2009

Informacja o wyniku przetargu

dot. przetargu pn. DOSTAWĘ MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO WAPIENNO - ŻWIROWEGO O WYMIARACH 0-31,5 mm

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ) informuje , iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Produkcja – Handel- Usługi „ MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń z ceną wykonania zamówienia : 59,90 zł brutto/tonę . Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując w ocenie spełnienia warunków 100 pkt. 

metryczka


Wytworzył: Referat (27 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (27 lutego 2009, 13:41:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809