2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Przebudowa drogi gminnej Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska

Włocławek, dnia 06.02.2009 r.

Znak: RBIiR 5541-1/4/2009

Informacja o wyniku przetargu

dot. przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej o długości 900 m w miejscowości Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska – nawierzchnia asfaltowa”.

Urząd Gminy Włocławek informuje, iż na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „ SPEC-DRÓG” Spółka z o.o9. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia : 127 841,97zł Słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 97/100.Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert – 100 pkt .

metryczka


Wytworzył: Referat (12 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 lutego 2009, 13:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811