2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska - Pińczata długości 380 mb – I etap"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004 roku ze zmianami) jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrał ofertę wybrał ofertę Firmy Inżynieryjno- Drogowej „DROGTOM” Spółka z o.o. Al. Kazimierza Wielkiego 1 b 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia: 88.644,77 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą. Planowane zakończenie inwestycji: 25.11.2006 r.

metryczka


Wytworzył: Referat (23 listopada 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 listopada 2006, 12:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019