2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km 0+002,5 do km 0+500"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11 października 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004 roku ze zmianami) jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrał ofertę wybrał ofertę Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Nowej Wsi ul. Jana Pawła II nr 7 , 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia: 110.928,46 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą. Planowane zakończenie inwestycji: 15.11.2006 r. 

metryczka


Wytworzył: Referat (31 października 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 października 2006, 12:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 825