2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo poprzez wykonanie podbudowy - etap I"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 7 czerwca 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo poprzez wykonanie podbudowy - etap I". Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Komisję Przetargową, wybrano ofertę złożoną przez Firmę Inżynieryjno-Drogową "DROGTOM" Sp. z o.o., Al. Kazimierz Wielkiego 1b, 87-800 Włocławek za kwotę 67.558,96 zł brutto. 

metryczka


Wytworzył: Referat (30 czerwca 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 czerwca 2006, 12:45:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827