2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn-Kaniewo (długości 563 mb)"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 3 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn-Kaniewo (długości 563 mb)". Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Komisję Przetargową, wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 132.785,97 zł brutto. 

metryczka


Wytworzył: Referat (15 marca 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 marca 2006, 12:09:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1154