2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem do Zespołu Szkół w Smólniku

Włocławek, dnia 28.10.2008r.

Znak: GZO.341-2/2008

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem do Zespołu Szkół w Smólniku (CPV 36.15.00.00-7)Gminny Zespół Oświaty we Włocławku zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania:


W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ SOWIRO”, Roman Siemaszko, ul. Wojska Polskiego 15, 62-500 Konin
Za cenę wykonania zamówienia: 113.945,56 zł. brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą. 

metryczka


Wytworzył: Referat (28 października 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (28 października 2008, 11:23:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776