2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655) na usługę :” Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie – CPV 23132000”

Gminny Zespół Oświaty Gminy Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrano ofertę Firmy – „ Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski za cenę netto 2,35 zł za 1 litr, podatek VAT 0,52 zł za 1 litr, łącznie ( cena plus VAT) 2,87 zł za 1 litr.

Informujemy jednocześnie, że ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie – CPV 23132000” złożyła tylko Firma – „ Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Referat (18 września 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 września 2008, 11:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873