2006

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 25.000 litrów na sezon grzewczy 2006/2007 dla SPZOZ"

Dyrektor SPZOZ Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19 października 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 190506C Dąb Wielki-Dąb Mały-Dąb Polski od km 1+225 do km 1+725"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 12 września 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 [...]

metryczka