Przetargi unieważnione

Przetargi unieważnione

Informacja o unieważnieniu postępowania : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej

Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacjowa, ul. Topolowa, Bukowa, [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaciągnięcie w roku 2013 długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 1676 801 PLN

Włocławek, dnia 2013-12-04 r.      Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek       Nr  post. :   Znak: RBRiGK 271.1.39.2013     do t.: [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk od km 0+126 do km 0+226"

Włocławek, dnia 2013-10-28 r.Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek Nr post.: Znak: RBRiGK  271.1.37.2013dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie  : " Przebudowa drogi [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odc. dł. 1805 m– warstwa ścieralna

Włocławek, dnia 2013-10-08r.Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek                                             [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół...

Włocławek, dnia 2013-09-20 r.Gmina Włocławek ul. Królewiecka  7 87-800 Włocławek       Nr post.: RBRiGK 271.1.34.2013   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Mostki- Murskod km O+126 do km 0+226

Włocławek, dnia 2013-09-10 r.        Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek       Nr post. : Znak: RBRiGK 271.1.31.2013       dot.: [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową..."

Włocławek, dnia 2013-07-18 r.        Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek       Nr post.: RBRiGK 271.1.25.2013     dot.: postępowania o [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik"

Włocławek, dnia 2013-07-18     Nr post.: RBRiGK 271.1.23.2013     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : "Przebudowa drogi gminnej  Mursk-  Przerytka-  Smólnik" [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą:Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową...

Włocławek, dnia 2013-06-24r.  Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek   Nr post.: Znak: RBiiR  271.1.16.2013     dot. :   postępowania  o [...]

Unieważnienie przetargu dot. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z Rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków"

Włocławek, dnia 2012-12-20r.Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek                                     Nr post.: RBIiR [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 02.08.2012r

Przetarg: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”.Data publikacji: 1 sierpnia 2012  Dział:Przetargi własne [...]

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RBIiR 271.1.40.2011

Włocławek, dnia 2011-12-22r. Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek Do wszystkich Wykonawców nr post.: RBIiR 271.1.40.2011 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na „ Zakup i dostawa używanego [...]

metryczka