Archiwum 2008-2010

Archiwum 2008-2010

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Informacja Wójta Gminy Włocławekz dnia 31 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenia Środowiskowe

Informacja Wójta Gminy Włocławekz dnia 08 grudnia 2010 r. Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2010r RBIiR.7624-02/10 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Włocławek z dnia 13 maja 2010 r.w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji [...]

Postanowienia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 08 września 2010 r. w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca [...]

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania

RBIiR.7624-11/10 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r [...]

Informacje o przygotowywanych projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju.

Dział II . Informacje o przygotowywanych projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju. Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 22:29:19 [...]

metryczka