Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psów
Pobieranie podatku od posiadania psów reguluje Uchwała Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.11.2009 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2009 rok.

Stawka podatku:
Od jednego psa podatek wynosi 20,00 złotych i płatny jest do 30.06.2009 r., a w przypadku nabycia psa w ciągu roku w terminie 1 miesiąca od dnia nabycia.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich ( niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).
2. Od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa.
3. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.
4. Powyższe zwolnienia wynikają z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Tekst jedn. Z 2002 r. Nr. 9, poz. 84 z poźn. zm.).
Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30.06.2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2009 rok tj. zwalnia się od posiadania 1 psa utrzymanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym, w celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.

metryczka


Wytworzył: Referat (2 marca 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 marca 2004, 11:23:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6389